Տեսական-քննադատական

ԷՐԳՐԻ ՀԻՇՈՂՈւԹՅԱՆ ՊԱՀԱՊԱՆԸ

06.07.2022 15:40
  ՎԱՉԱԳԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Բան․ գիտ․ դոկտոր, պրոֆեսոր Գավառի պետ․ համալսարանի Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ   Մուշեղ Գալշոյանի արարած աշխարհը գերակշիռ բովանդակությամբ առնչվում է հայ ժողովրդի ճակատագրի պատմությանը, ավելի կոնկրետ XIX դարավերջին և XX դարասկզբին տեղի ունեցած...

Արքմենիկ Նիկողոսյան / Ազգային ճակատագրի լուսավոր կետերով իսկապես ուրախանալու ստեղծագործական երջանկությունը

08.07.2015 08:10
Արքմենիկ Նիկողոսյան   Ազգային ճակատագրի լուսավոր կետերով իսկապես ուրախանալու ստեղծագործական երջանկությունը    Արցախյան պատերազմի մասին գրված բոլոր գործերում կա մշտական հիշեցումը, թե ինչ ծանր գնով ենք ձեռք բերել հաղթանակը մեզ պարտադրված պատերազմում: 1992-ի մայիսի 9-ին...

Մարգինալ արձակ

17.06.2015 11:17
Նաիրա ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ  Կնոջ ազատագրման ու տղամարդու կողքին սոցիալական հավասար իրավունքներով ապրելու ու գործելու խորհրդային միֆը XX դարի 90-ական թվականներին ու XXI դարի սկզբներին կազմալուծվեց ու փոխարինվեց իրական ազատագրումով։ Երևույթ, որ հայ գրականության սահմանները ընդարձակեց գոյաբանության,...

Նաիրա Համբարձումյան /Կյանքը ու պոեզիան նույնն են

27.05.2015 16:52
Հա­մաշ­խար­հա­յին փի­լի­սո­փա­յութ­յու­նը գո­յա­բա­նութ­յան գաղտնի­քը տես­նում է իր կրկնա­կին՝ այ­լութ­յան հա­յե­լա­յին ար­տա­ցոլ­քը ո­ւնե­նա­լու ունա­կութ­յան մեջ, ո­րի սե­փա­կան գո­յութ­յու­նը բնագ­րի այ­լութ­յան մեջ է, ու քա­նի որ արտացոլքը չու­նի սե­փա­կան գո­յութ­յու­նը. այն միաժամանակ...

Դավիթ Գասպարյան / Մեծ Գաբոյի ժամանակը

03.12.2014 00:26
Իսպաներենից ռուսերեն թարգմանությամբ լույս է տեսել Մեծ Գաբոյի` Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի  «Ապրել` կյանքը պատմելու համար» ինքնակենսագրականը ԴԱՎԻԹ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր ՄԵԾ ԳԱԲՈՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ Իսպաներենից ռուսերեն թարգմանությամբ լույս է տեսել Մեծ Գաբոյի՝ Գաբրիել Գարսիա...

ՆՈՐ ԳԻՐՔ. «Տեքստ և մեկնություն»

13.06.2012 00:36
  «Տիր» հրատարակչությունը պետական աջակցությամբ լույս է ընծայել գրականագետ, քննադատ-տեսաբան, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Նաիրա Համբարձումյանի «Տեքստ և մեկնություն» վերնագրով գրականագիտական հոդվածների և ուսումնասիրությունների ժողովածուն: Գիրքում զետեղված երկու բաժիններում’ «Տեքստ և...