Թարգմանություններ Թագորից

04.02.2015 23:32

ՌԱԲԻՆԴՐԱՆԱԹ ԹԱԳՈՐ (1861 – 1941)

Գագիկ Դավթյանի թարգմանությամբ

<<ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔ>> (<<ՉՈՅԹԱԼԻ>>) գրքից – 1896 

ԱՆԳԻՆ Է ԿՅԱՆՔԸ

Գիտեմկցնդի ի վերջո կյանքի տեսիլքը հրաշք
Եվ վերջին քունը կիջնի ծանրացած կոպերիս վրա:
Սակայնինչպես միշտգիշերն աստղազարդ կգա վերստին,
Եվ տիեզերքում արթնացող այգը իր ճաճանչափայլ գահին կնստի:
Կշարունակվի կենաց խաղն էլի այս աստվածընծա աշխարհին ի սեր,
Եվ մարդիկ միմյանց կտուրների տակ դարձյալ կցնծանցավեր կկիսեն… Այսպես եմ այսօր աշխարհին նայումայսխոկումներն են հմայում ահա,
Եվ տիրակալ է դարձել իմ հոգուն հետաքրքրության ծարավը անհագ...
Ոչինչ ոչ մի տեղ ոչնչություն չէ,– և ես զգացիհասկացա հանկարծ,
Որ թանկ է հողի ամեն մի թիզըամեն մի գուղձը և պտղունցն անգամ,
Աննկատելի ամեն փոքրությունմինչևիսկ կյանքը միջատ-մրջյունի,
Մինչևիսկ հոգին անշոշափելիոր միևնույնն էիր գինը չունի:
Անգին է ամեննինչ ունեցել եմինչի հետևից վազել՝ չեմ հասել,
Ինչը մերժել եմ ինչ-որ ժամանակև ինչը տեսնել չեմ կարողացել

ԳԵՏԱՆՑ

Օրորվում է լաստը գետի ալիքներում,
Մեկին՝ տանում տնիցմեկին տուն է բերում:
Երկու ծանոթ գյուղակ՝ ափերն ի վեր փռված,
Հոլովում են կյանքը՝ հոգսերի մեջ խրված...
Ի՜նչ աղետներ տեսանք անհիշելի հնուցի՜նչ բախումներ անմիտ,
Որ պատմության փոշոտ պահոցներն է քշել մոռացության քամին,
Որքան ոսկի՜արյո՜ւն ու զրկանքնե՜ր որքանհրաբուխնե՜ր ոխի,–
Երախներում նրանց քանի՜ փծուն գահեր դարձան հող ու մոխիր:
Հեղհեղո՜ւկ են մարդու հոգում խլրտացող տենչանքները ծածուկ,
Որ խոստանում են մեզ մեկ նեկտարը քաղցրմեկ թույնը մահացու...
Դեիսկ այստեղ ահազույգ ափերին գետի – 
Երկու գյուղակորոնց անունն աստվա՜ծ գիտի:
Եվ օրնիբուն լաստն է լողում ալիքներում,
Մեկին՝ տանում տնիցմեկին տուն է բերում:

ԿԻՆԸ

Հողեղե՜ն չես միայնև ո՛չ միայն աստծու ստեղծածն եսօ՜կին
Գեղեցիկի տենչով վերստեղծում է քեզ տղամարդու հոգին:
Բանաստեղծները քեզ մտքի շղարշով են զուգում ու զարդարում,
Եվ քո քղանցքներին մետաֆորի ոսկե թելիկներ են վառում:
Նկարիչները քո զարմանալի՜ մաքուր վեհությունը վերին
Անմահության անեղծ շողերո՜վ են օծում իրենց կտավներին:
Ի՜նչ զգլխիչ բույրերի՜նչ ներկեր են բերումոր դու լինես թովիչ,–
Որքան ոսկի՜՝ հողիցորքան մարգարիտնե՜ր՝ խորխորատից ծովի,
Որքան բզեզիկնե՜րոր արյունով նրանց ոտնաթաթդ ներկես,
Եվ ծաղիկնե՜ր որքանոր վարսերիդ հյուսես ու նրանց պես երգես:
Եվ ծածկելու համար շառագույնդ շքեղ դիմաքո՜ղ են հինել,
Որ հա՜ր խորհրդավորանմատչելի՜ մնաս ու տենչալի՜ լինես:
Բայց հրերում կրքի ուրի՜շ փայլ է իջնում քո կանացի տեսքին,– 
Դու՝ հավիտյան կես-կի՛ն ու կես-ցնո՜րք եսկի՜ն:

ԵՐԱՇՏ

Պատմում ենթե մի օրաստվածներըիրոք
Գործերն իրենց թողել և իջել են երկիր՝ ի սեր կնոջ սիրո:
Դա հնում է եղելԱյսօրբոյշակհ ամսի այս անողոք տապին,
Երբ երաշտը դաժան չորացրել գետերն ու դաշտերն է խանձել
Մի գեղջկուհի չքնաղդեմքի քողը նետածծնկել գետի ափին,
Աղիողորմ ձայնով աղաչում է.– <<Անձրև՜գեթ մի՜ կաթիլ անձրև>>,–
Աղերսում է հույսով և հավատով ունայնաչքը հառած ճամփին
ԱստվածներիՍակայն հմայքները կնոջ նրանց էլ չե՜ն հուզում:
Եվ անձրև չի՜ գալիսԽորշակի ձեռքը չար վերջին ծվենն ամպի
Անհոգորեն դեպի օվկիաններն է քշումԱրեգակը լեզուն
Հանել և ամպիկի թողած կապույտ հետքն է անհագորեն լիզում:
Քալիյուգա՜ դարն է՝ մեր երկաթե՛ դարըև աստվածներն արդեն,
Ավա՜ղծերացել ենողջ ցերեկը՝ քնածգիշերո՜վ են արթուն:
Իսկ գիշերով կնոջ ձայնը հասնում է լոկ սիրող տղամարդուն:

------------------------------------

Բոյշակհ – նոր բենգալական օրացույցի երկրորդ ամիսըհամապատասխանում է եվրոպական ապրիլ-մայիսինԱյդ ամսին ուժեղ շոգեր են լինում,հաճախակի փոշու փոթորիկներ են բարձրանում:

Քալիյուգա – ըստ հնդկական առասպելաբանությանժամանակը պարբերաբար կրկնվող չորս դարաշրջանների՝ յուգաների ցիկլ էՔալիյուգանդրանցից վերջինն էչարի և երկպառակությունների դարըԵնթադրվում էոր մենք ապրում ենք Քալիյուգայում:


 

<<ՓՇՐԱՆՔՆԵՐ>> (<<ԿՈՆԻԿԱ>>) գրքից – 1899



Ծառի կատարը գլուխ էր գովում.
<<Իմ օթևանըտեսհաստատել եմ երկնքի ծովում,
Իսկ դուո՜վ արմատո՛չ լույս ես տեսնում և ո՛չ էլ՝ քամի>>:
Վրդովվեց արմատն<<Ո¯վ ծիծաղելիո¯վ դատարկամիտ,
Իզո՜ւր ես այդպես դու գոռոզանում,
Չէ՞ որ այդ ե՜ս եմ քեզ երկինք հանում...>>:




Սրտնեղությունից որդը հայհոյեց.<<ՙՍտո՛ր ես դուհող>>:
Եվ բանաստեղծը սաստեց զայրույթով
<<Ի սեր Աստըծոհայհոյանքդ թո՛ղ,
Ծնվել ես հողիցապրում ես հողում,
Հողն է քեզ սնումապերա՜խտ սողուն>>:



Տեսնելով աստղի անկումըկանթեղն արհամարհանքով խնդաց ու պարեց.
<<Ընկա¯վ վերջապես պարծենկոտը սինտե¯ղն էթող վառվի>>:
Եվ գիշերն ասաց. <<ՙԴե ինչծիծաղի՛րքանի չես մարել,
Մոռացե¯լ ես դուոր յուղդ շուտով պիտի սպառվի>>:



Քիթը հռհռաց ականջի վրա
<<Հոտառությո՜ւն էլ չունես հասարակգրո՜ղը տանի,
Միայն թե օղե՜ր կախ տան քեզանիցուրիշ ինչի՞ եսախրպիտանի>>:
Ականջը՝ քթին. <<ՙԳոնե մի անգամ ունկնդրե՞լ ես դու հորդոր ու կոչի,
Դու գիշերն ի լույս խռմփացնել ես իմանում միայն և ուրիշ ոչինչ>>:



Ամբարտավան այս եղեգի՜ն հապա նայեք.
Լճին ցողի մի կաթի՜լ է սա ընծայել:


 



Սխալների դեմ ամենօրյա շրխկացրինք մեր դուռն ահա:
<<Ինչպե՞ս ներս մտնեմ>>, – շեմին կանգնած ճշմարտությունն է շփոթահար:


 



Գովքն ու փնովքը բանաստեղծի մոտ ելան – գնացին.
<<Ո՞վ է մեզանից թշնամին և ո՞վ՝ բարեկամը քո – գաղտնիքդ բացիր>>:
Բանաստեղծն ասաց<<Ոչ մի գաղտնիք էլճիշտն ասածչկա,
Դուք երկուսով էլ թշնամի եք ինձ և ինձ բարեկամ>>:


 



Երազը ասաց. <<ՙԻրականությո՛ւնես ազատ եմ հար
Եվ կախում չունեմ երբեք ոչնչից>>;
Եվ ի պատասխան երազը լսեց.
<<Ահա թե ինչու խաբկա՜նք ես չնչին>>;
Երազը ասաց<<Իրականությո՛ւնկաշկանդված ես դու
Կապերով բազում՝ քնածթե արթուն>>:
Եվ ի պատասխան երազը լսեց<<Ահա՛ թե ինչու
Ինձ անվանում են իրականություն>>:


 



Արեգակը գանգատ արեց՝ հոգնած լուտանք – անեծքներից.
<<Ինչպե՜ս անեմոր բոլորին լինեմ հաճո,– ասացե՜ք ինձ>>
Աստված լսեց ու դառնությամբ խորհուրդ տվեց<<Թո՛ղ երկինքը ու քեզ համար
Մի գործ գտիր փոքր ու հարմար>>:


 



Ուզում ես փոխե՜լ ամեն ինչ – ջանքերդ պտո՜ւղ չեն տալու,
Ամեն ինչ նո՜ւյնն է մնալուինչպես որ երեկանցյալում,
Վշտերդ խորտակես թեկուզիմացիրո՜վ իմ սիրելի,
Ցնծալի օրերդ անցած վշտո՜վ են լցվելու էլի:


 



Սպառնալիք կարդաց մահը<<Տեսզավակիդ կառևանգեմ>>:
Սպառնալիք կարդաց գողը<<Գրպաններդ կդատարկեմ>>:
Անուղղելի տականքն ապա ինձ ահ տվեցթե պատիվս պիտի եղծի:
Ո՜վ կարող է խլել սակայն ցնծությունը բանաստեղծի:




Անձրևից բեկված հասմիկը տնքաց<<Մեռնում եմմարդիկ,
Ախինչ-որ մեկի չարությունը կույր ինձ թունոտ նետով խոցեց տմարդի>>:
Ցողում է աշխարհն իր խոնավությամբ անձրևն արարիչ,
Բայց մեկին անափ բարիք է բերում ու մեկին՝ չարիք:


 



Ճակատագրին հարց տվի մի օր. <<ՙԱյդ դու չե՞ս միթե,
Որ անգթորեն մտրակում ես ինձ – քշում դեսուդեն>>:
Եվ նա ինձ վրա քմծիծաղելովիր խռպոտ ձայնով շշնջաց ծածուկ.
<<Քո անցյա՜լն է քեզ այդպես հալածում>>:


 


 
<<ԱԿՆԹԱՐԹ>(<<ՔՀՈՆԻԿԱ>>) գրքից – 1900

ՄԵՆՔ ԱՊՐՈՒՄ ԵՆՔ ՆՈՒՅՆ ԳՅՈՒՂՈՒՄ

Ապրում ենք գետափի նույն գյուղում – նա և ես:
Այսքանով մեր բախտը բերել է իսկապես:
Երբ կեռնեխն է երգում նրանց տան մոտերքում,
Կրծքիս մեջ իմ սիրտն է կաքավում ու երգում:
Ամեն օր սիրասուն գառնուկներն իր երկու 
Արածում են մեր ծեր ուռենու շվաքում,
Ես նրանց ծնկներիս եմ առնումերբ դյութված նվագից
Սրնգիսչափարի արանքից մտնում են մեր այգին:

Մեր գյուղի անունն է Քհոնջոնա,
Մեր գետը կոչվում է Օնջոնա,
Իմ անունը գյուղում ամենքին է հայտնի,
Իսկ նրան կոչում են պարզապես Ռոնջոնա:

Մեր տնից նրանց տուն ընկած է ծաղկավետ մի արոտ,
Ափի՜ս չափ մի արոտոր անցնել չե՜մ կարող:
Մեղուները նրանց գտել են ճանապարհը բանուկ,–
Նեկտարը օրնիբուն մեր այգուց են տանում:
Վարդերըոր այնտեղ աղոթքով Տիրոջն են խոստանում,–
Նետելով գետի մեջոր օծվեն օրհնված ջրերում,–
Ալիքները նրանց գհատից մեր գհատն են բերում:
Քչփչան աղջիկներ են գալիս այնտեղից մեր շուկան,– 
Ծաղիկներ ծախելու,– նրանց մեջ նա չկա ու չկա:

Մեր գյուղի անունն է Քհոնջոնա,
Մեր գետը կոչվում է Օնջոնա,
Իմ անունը գյուղում ամենքին է հայտնի,
Իսկ նրան կոչում են պարզապես Ռոնջոնա:

Գյուղն աջից եզերում են փարթամ պուրակներ մանգոյի,
Իսկ ձախից դեպի գետն են ձգվում դաշտերը ծարաված:
Գարնանըերբ նրանց կտավատը դեռ նոր է ծլում,
Մեր դաշտում կանեփը հասնում է իմ բոյին:
Մեր բակում զեփյուռն է շնկշնկում հարավա,
Երբ նրանց տան գլխին աստղերն են ցոլցլում:
Երբ այնտեղ հողմակոծ հեղեղն է կատաղում,
Զգլխիչ կադամբան է ծաղկում մեր թաղում:

Մեր գյուղի անունն է Քհոնջոնա,
Մեր գետը կոչվում է Օնջոնա,
Իմ անունը գյուղում ամենքին է հայտնի,
Իսկ նրան կոչում են պարզապես Ռոնջոնա:

---------------------------------------------------------------

Գհատ – ափից գետն իջնող քարե սանդուղքներ
Կադամբա – նարնջագույն ծաղիկներով բարձրմշտադալար ծառ


ԿՐԻՇՆՈԿՈԼԻՆ

Կրիշնոկոլին՝ գյուղի վերին թաղամասից,
Ասես վիթ է վայրիաչքերի մեջ՝ հրեր:
Ում հարցընես՝ ո՞վ էԹխուհին էկասի:
Ես անունը նրա Թուխ ծաղիկ եմ դրել:
Մի օր տեսա նրան առանց գլխաշորի,
Երբ բրնձի դաշտն էր ելնում մոտիկ ձորից:
Թխամա՞շկ էրԳուցեՄիայն մի պահ տեսա:
Լոկ աչքերը տեսաԱչքերում ահ տեսա:

Երկինքն ամպեց դանդաղմռայլադեմ դարձավ,
Բառաչեցին երկու սևաբղետ կովեր,
Թուխ ծաղիկը վազեցվազեց՝ մազերն արձակ,
Հասավշոյեց նրանցնայեց երկինքն ի վեր,
Ցասկոտ իր հոնքերի աղեղները լարեց,
Եվ ոռնացին խոցված ամպերը կապարե:
Թխամա՞շկ էրԳուցեՄիայն մի պահ տեսա:
Լոկ աչքերը տեսաԱչքերում ահ տեսա:

Հետո վազեցեկավ հողմը արևելյան,
Եվ բրնձի դաշտում հողմավարի պարեց:
Ամայացավ շուրջսԵ՛ս մնացի միայն:
Նա ամպրոպից առաջ տուն էր աճապարել:
Մեզնից բացի ովքե՞րկամ ի՜նչ իմանային,
Թե երբ կողքովս անցավինչպե՜ս նայեց նա ինձ:
Թխամա՞շկ էրԳուցեՄիայն մի պահ տեսա:
Լոկ աչքերը տեսաԱչքերում ահ տեսա:

Գարնանն այդպես ամպերն իրենց սևմուր ծոցից
Անձրևներ են հեղումարցունքի պես իստակ:
Այդպես ստվերներն են խաղում պահմտոցի
Եվ գիշերով անտառն առնում փեշերի տակ:
Այդպես անակնկալ մուսսոնները տամուկ
Սրտերի մեջ պապակ ցնծություն են քամում:
Թխամա՞շկ էրԳուցեՄիայն մի պահ տեսա:
Լոկ աչքերը տեսաԱչքերում ահ տեսա:

Ես անունը նրա Թուխ ծաղիկ եմ դրել,
Գյուղացիք թող կոչենինչպես կկամենան:
Տագնապահար վիթի այն աչքերը հրե
Տեսա տաղտուկ մի օրերբ դաշտի մեջ՝ մենակ,
Գլխաշորը նետելաղեղները լարել
Եվ նշան էր բռնել ամպերին կապարե:
Թխամա՞շկ էրԳուցեՄիայն մի պահ տեսա:
Լոկ աչքերը տեսաԱչքերում ահ տեսա:


 


 

<<ԳՐԵՐ>> (<<ԼԵՔԽՈՆ>>) գրքից – 1927 



Թփուտների պես – ճամփեզրին աճած –
Ծաղկաթափվում են ակնթարթորեն իմ գրերը խեղճ:
Ամեն մի անցորդ հայացք է նետում նրանց անպատճառ
Եվ տեղնուտեղը շպրտում անփույթ մոռացության մեջ:



Թիթեռնիկի շատ պե՞տքն էոր տարիները հաշվի մեկ-մեկ,
Ժամանակը նրա համար թանկ է այնքանոր ակնապիշ
Վայրկյաններն է հաշվում նա միշտ:




Նավը բեռան ներքո օրվա դարդուցավի
Պիտի սուզվեր – կորչե՜ր կյանքի խորխորատում,
Երգս թեթևաթև թևե՜ց – իջավ նավին,
Եվ նա հիմա հանգի՜ստ ալիքներն է հատում:




Գարունն իր ծաղկունքը և տերևներն ամենախքամուն է տալիս,
Որ աղմկում այգումև պարում է այգումահավասիկ...
Անփո՜ւյթանհո՜գ գարունմոռացե՜լ ես գալիք 
Պտուղներիդ մասին:


 



Աստված ուզում է տաճարն իր տեսնել
կառուցված սիրուց ու կարեկցանքից,
Իսկ մարդիկահախոնարհվում Աստծուն,
քարո՜վ են շարում պատերը վանքի:




ԳարունՏաճարի բակը՝ լեցուն
Մանկանց աղմուկովծափ-ծիծաղով:
Մոռացած ձայներն աղոթքների,
Աստված տարվել է նրանց խաղով:

Հաճույքներ է փնտրում
Ամպերի մեջ լեռը,
Ախրնա ի՞նչ գիտի,
Թե ինչ բան է սերը:
Լեռան ոտքերն ընկած
Հառաչում է գետը 
Եվ չի գտնում լեռան
Սրտի արահետը:




Նստած եմ մենակՄարեցին շողերն արևամուտի:
Շղարշների մեջ փաթաթված – մութի –
Շարվում են շեմին իմ հոգու դռան
Ճամփորդներ բազում – պարզ ու միամիտ:
Չիրականացած հույսե՜րն են դրանք,
Որ տուն են դառնում իրիկնաժամին:




Ես Աստըծուց եղել եմ միշտ գնահատված
Երբ իմ գործն եմ արել անդուլ ու անվրդով,
Սիրե՜լ է ինձ սակայն Աստված,
Երբ երգե՜լ եմ ամբողջ սրտով:




Ինչպես երևում էմոլորվել եսգարունկորցրել ես ուղիդ,
Եվ ինձ մոտ ես եկել անժամանա՜կ այնքան,
Բայց եկել եսգարունև թող իմ հին ճյուղին
Իր թերթերը բացի ծաղիկն անմահական:




Քնկոտ թավուտում տերևը ծաղկին գաղտնորեն ասաց,
Որ կրքոտ սիրով սիրահարված է ստվերը լույսին,
Եվ իմանալով այդ անպատասխան սիրո պատմությունն ականջին հասած,
Տեսժպտում է նա վաղ արշալույսից:


 



Առկայծելով պալատի մեջ աստղերի,
Եվ աստղերի շշուկներին անսալով,
Մեզ բերել է Աստծո շշուկը վերից
Լուսատտի՜կն անցավոր:


 



Ողորմության համար Աստված – ճգնավորի շորերի մեջ –
Ահա և քո դուռն է եկել.
Չպարծենասդա քո անճառ իմաստության օրերի մեջ
Քո զորության լո՜ւրն է եկել:


 



Օ՜ոչ մի բան մեզ չի բերում այնքան չարիք,
Որքան լուծը հեզահամբույրանշահադետ բարերարի:




Օ՜սերեթե դու անարգանքը չար
ներում ես իրոք, – նորեն ու նորեն,–
Ապա պատժո՜ւմ ես դու դաժանորեն:
Օ՜գեղեցկուհիեթե տանում ես
հարվածներն ամեն, – հնազանդ ու լուռ,–
Սարսափո՜ւմ եմ ես քո պատժից անլուր:


 



Որքան բարձր ենք գնահատում սուտն ու փուտը,
Տանջալի է դառնում այնքան մեր կարճ կյանքի մայրամուտը:


 


 

<<ՆՈՐԻՑ>> (<<ՊՈՒՆՈՇՉՈ>>) գրքից – 1932


 

ՄԱՐԴՈՒ ՈՐԴԻՆ

Այն օրերից ի վերերբ Հիսուսը մահվան սկահակում,–
Հանուն աղմկագոչ անկոչների,–
Դրեց անմահությունն իր հալածված հոգու,
Արդեն տարիներ են անցել հարյուրավոր:
Նա իր հավերժական կացարանից այսօր
Մի կարճ ժամանակով իջավ աշխարհն ունայն
Եվ վերստին տեսավ մոլուցքը հնամյաոր խոցել էր իրեն.
Տեսավ դաշույնը նենգտեգը ամբարտավան
Եվ կեռ յաթաղանը տեսավ վայրագ.
Ծուխ ու մխով լեցուն գործարաններ տեսավ հսկայական,
Ուր ծայրերն են սրում և սայրերը դրանց,
Շուրջը՝ կայծեր սփռող սրաքարերն անդուլ ու անդադար:

Ափիբերան մնացոճրագործի ձեռքին շողշողացող
Մի նոր նետի տեսքից սահմռկելի,
Որի երկաթակոփ մարմնի վրա քուրմը
Իր անունն էր քերծել եղունգներով:
Այնժամ Քրիստոսը կրծքին սեղմեց ափերն ու հասկացավ,
Որ պահերը մահվան վախճան չունեն,
Եվ գիտությունը նոր նիզակներ է կռում,
Որ մխրճվում են իր հոդերի մեջ,
Եվ այն մարդիկովքեր խաչ հանեցին իրեն,
Տաճարի մութ ու խուլ անկյուններում անձայն ծպտվելով,
Շատացել են անչափ ու բազմանում են դեռ,
Եվ տաճարի բեմից լսելի է ձայնը նրանց աղոթքների
Հղված մարդախոշոշ մարտիկներին
<<Սպանեցե՜ք անդուլսպանեցե՜ք>>:
Եվ երկնքում հնչեց կանչը մարդու որդու.
<<Արդարադա՜տ աստվածՄարդկա՜նց աստվածասա՜,
Ինչի՞ համարինչո՞ւ ինձ լքեցիր>>:


 

<<ՎԵՐՋԻՆ ՕԿՏԱՎԸ>> (<<ՇԵՇ ՇՈՊՏՈԿ>>) գրքից – 1935


 



Դու ընդհատելով զրույցն առօրյա,
Ինչ-որ ժպիտով զմայլեցուցիչ
Ալեկոծեցիր
Պատանությունը խռովյալ սրտիս:
Քո դեմքի վրա առկայծեց հանկարծ
Մի արբեցուցիչ փայլատակություն
Ու կորավ անհետ:
Այդպես ծովն է իր ալյաց խաղերով 
Խորքից վեր հանում մարգարտահատը զարմանահրաշ –
Հազվադեպ մի բան՝ կենաց անհամար երևույթներում:

Եվ այդ պահերինհեռու եզերքին
Թափառող երգի արձագանքի պես,
Իմ թախծող հոգու բաց պատուհանով
Կուրծքս լցվում է
Առեղծվածային վայրկյանի դողով:
Գաղտնիքի մատներն անտեսանելի
Սրտիս լարերին
Արթնացնում են հնչյունն անջատման:

Եվ մենության մեջաղմուկի ներքո տեղատարափի,
Անտեսանելի ինչ-որ բան հանկարծ, – սյուքի պես բուրող, –
Փաթաթվում է ինձ թեթև-թափանցիկ թիկնոցի նման,
Ու մի պահ չանցած – սլանում հեռու...

Եվ հաճախակի վերհիշում եմ ես
Զմայլանքի և թախծի հեռավոր այն ակնթարթը,
Թե ինչի համար – ինքս էլ չգիտեմ:
Աշնան օրերին վերհիշում եմ ես,
Տեսնելով ոնց են թափառում մոլոր
Կովերը – հնձած արտերում ամաՎերհիշում եմ ես 
Իմ միայնության մթնշաղի մեջ՝
Լսելով ափից արևամուտի
Սգավոր ձայնը համրացած վինի:

Ես այն ժամանակդեռ խակ պատանի,
Ի՜նչ հաճախ էի երազների մեջ երևակայում,
Իբրհեծյալ եմ անսանձ ու անթամբ նժույգով վայրի,
Եվ սլանում եմ հրոսակների այրած դաշտերով
Իրիկնաժամին:
Եվ սմբակներից մրրկված փոշին երկինքն է պատել:
Եվ վերջալույսի անտես ձեռքերը թափահարելով՝
Երկիրն ինձ ետ է կանչում տագնապով:
Քնից արթնացած աստղն առաջին
Փայլատակում է դաշտի եզերքին,
Եվ ինչ-որ մեկի տանը հեռավոր
Անքուն մի ճրագ ինձ է սպասում:

Իմ հոգու խորքում
Թևածում էր այն պատրանքն անորոշ,
Որ հետո պիտի առարկայանար,
Այդպեսերևիկկվի վաղորդյան կանչն է ավետում
Արևագալը:

Ինձ համար այնժամ
Աշխարհը բաց էր կիսով չափ միայն:
Իմ հոգու անբիծ երկնակամարը
Ողողել էին արտասովորի լույսերը պայծառ:
Սիրո թևածող անուրջների մեջ
Իրականանալ կարող էր անգամ անհնարինը,
Պատկերով սիրո ձուլվում էր հոգուս
Վսեմությունը այն սխրանքների,
Որոնք խամրում են հին-հին ասքերում:

Բայց հիմա արդեն ես շատ բան գիտեմ աշխարհի մասին
Եվ հասկացել եմոր բաղկացած է մի մասն աշխարհի
Ծամծմվածշրջիկ իսկություններից,
Եվ հեքիաթային գաղտնիքներն արդեն չեն հրապուրում՝
Անհետացել են վաղուց իմ հոգու ընկալումներից:
Եվ չի հաստատում իմ կենսափորձը,
Թե անկարելին հնարավոր է դարձընում սերը,
Թե սովորական երևույթներում խորհուրդներ կան շատ,
Թե հեքիաթային ինչ-որ մի բան կա ասված բառերում:

Ես մոռացել եմոր իմ սիրելինինչպես հեքիաթում,
Գեղեցկուհի էոր քնած է յոթ ծովերից այն կողմ,
Եվ արթնացընել նրան խոր քնից հնարավոր է 
Միմիայն ոսկյա ձողով մոգական:

Նայում եմ ես այսօր աշնանային լույսով,
Եվ այնպես է թվումթե առաջին անգամ
Սկսել եմ տեսնել:
Առօրյայից հոգնած հայացքիս դեմ
Բացվեց այն ամենըինչ չեմ տեսել առաջ:

Ինձ այնպես է թվում,
Թե ուխտավոր եմ մի
Գալիք դարից,
Որ հոսանքի միջով անուրջներիս,–
Դյութվա՜ծիմ երբեմնի ուխտին հավատարիմ,–
Նավարկելով հատել սահմանները բոլոր
Եվ խարիսխ եմ նետելահավասիկ,
Հանգրվանում մի այլ ժամանակի:
Եվ չտեսի նման ես նայում եմ շուրջս,
Անծանոթ եմ թվում անգամ ես ինքս ինձ,–
Ու եկվորի նման մի այլ դարից,–
Ծանոթանում եմ ինձ
Եվ հասկանում եմ ինձ:
Ու մեղրատու բոլոր ծաղիկներին կպչող իշամեղվի նման
Հայացքս փարվում է ամեն ինչին,
Ինչին նայում եմ ես:

Ու մերկացած հոգով սուզվում եմ ես
Հրաշարար խորքերն այս աշխարհի,
Մաշված հագուստ չկա հոգուս վրա այսօր,
Քամահրանքի աղտոտ քրջեր չկան,
Կեղտաբծեր չկան սին խոսքերի,–
Ազատված է հոգիս:

Իմ մերկ հոգու առաջ կյանքը սիրտն է բացել:
Անհայտության խորքից անմեկնելի,–
Համրությունըոր դեռ լեզու չունիելել
Եվ քար լռության մեջ
Անճառելի լույսն է հեղել տիեզերքի
Ինձ անճանաչ մասի անեզրության վրա,–
Այդպես ծեգից առաջ այն ահարկու մթան խորխորատից
Հնչել է կենդանի խոսքն առաջին:

Անցավորիս համար վաղուց սովորական այս աշխարհում
Դեգերում եմ որպես անօթևան նժդեհ:
Անձայն պայթյուններում տեսիլքների
Ինձ գաղտնիքն է բացվել հավերժական:
Իրեն խարույկի մեջ ողջակիզող այրին,–
Մահվան հրակարմիր վարագույրի միջով,–
Հավանաբար այդպես
Տեսնում է նորովի պարզ ու անահ
Կյանքի էությունը՝ ի սկզբանե անմահ:


 



Նայում եմ երկնի
Անվերջ-անսահման անեզրությանը,
Ուր ժամանակի և տարածության միասնության մեջ
Զրույց են անում աստղերը դալուկ,
Եվ խռովում է նրանց շողերի առկայծումը լուռ՝
Մտորումները անապատական մաքուր լռության:

Տնքում է հոգիս ծանր բեռան տակ:
Այս ձանձրացուցիչմանր հոգսերի ունայնությունը
Մանրատում է հար տարածությունը անպարագրելի:
Աղմկում է հար,
Անդուլանդադար:
Նրանց ժխորում ձայնս աղոտում
Եվ ասելիքս խամրումդառնում է անըմբռնելի,
Այս ամենօրյաառտնին կյանքում
Բառերս իրենց արժեքը կորցնում
Ու մանրվում են դրամի նման,
Խոսքս նվաղում
Եվ նմանվում է մի մառախլապատ
Ու տաղտուկ օրվա:
Ձայնս խեղդվել է,
Եվ իմ խեղճ հոգին չի կարողանում,
Ելնելով պայծառ առավոտի պեսասել.
<<Սիրո՜ւմ եմ>>:
Շվարել եմ ես աղքատությունից իմ խեղճ խոսքերի:

Դեպի քեզօ՜ծառ,
Ահա գալիս եմ թե առավոտյանթե երեկոյան,
Եվ իմ խոսքը պարզ ուզում եմ գտնել քո ստվերի մեջ:
Եվ տեսնում եմ եսթե ինչպես կանաչ քո տերևներով
Դու առանց ջանքի հաղթահարել ես 
Խառնակ ճյուղերիդ բազմությունը հոծ
Ու քեզ անհրաժեշտ օդի տարածքը նվաճել այդպես,
Եվ տարածվում է քո շնչառությունն անկաշկանդորեն 
Դեպի վեհությունն
Արևածագի:
Դրանիցօ՜ծառայս հարավային քամու հոսանքից 
Մանտրան՝ աղոթքը հավիտենության,
Իջնում քեզ վրա ու համակում է սիրտը շիվերիդ
Տիեզերական խոսքը.
<<Սիրո՜ւմ եմ>>:

Օ՜բերկրությունն ինձ տանում է դեպի անսահմանություն,
Եվ բոլոր-բոլոր ակնթարթները
Տարրալուծում է հավերժությունը:
Աչքերս կարծես ուրիշ աշխարհից,
Ուրիշ կյանքից են
Նայում ինձ վրա՝
Հրապուրելով գիտակցությունս
Առ տարածությունն անսկիզբ – անվերջ:
Եվ ոլորտներից անհասանելի թռչում է ինձ մոտ
Ստեղծագործության մշտնջենական խոսքը.
<<Սիրո՜ւմ եմ>>:

Արևածագին աշխարհարարման
Լույսի բանբերը՝ ճառագայթն անբիծ,
Նախասկզբնական այդ խոսքը տարավ
Տարփողեց բոլոր երկինքներով մեկ:
Դարակազմության առաջին պահին
Կենաց օվկիանի անլուր հեղեղի ալյաց հորձանքում
Տարուբերվում էր խոսքն այդ Մանտրայի:

Իմ վշտատրտում բաժանումների երկինքների մեջ,
Կենաց օվկիանի անապատային ափերում ամա
Խոսքն այդ օրեցօր կերտել է համառ
Ոսկե փայլի մեջ ցանկալի կերպար:
Ու թող որ այսօրաղջամուղջի մեջ արևամուտի,
Բոլոր մտքերն իմբոլոր տանջանքներն ու տագնապները
Միախառնվենխտանալով մի գիտակցության մեջ,
Եվ երեկոյան միայնակ աստղի նման շողշողան
Բերկրանքով կենաց խոսքի.
<<Սիրո՜ւմ եմ>>:<<ՏԵՐԵՎՆԵՐԻ ՍԿԱՀԱԿ>> (<<ՊՈՏՐՈՊՈՒՏ>>) գրքից – 1936


 



Մարմին իմվաղուց դու քարշ ես տալիս
Ցասմանչարության և այս ավելորդ հոգսերի բեռը,
Աճյունը բոլոր քո տենչանքների,
Ու ճշմարտության դեմքը ծածկելով
Ճշմարտանման դիմակով տխեղծ,
Մահվան սև կավից արարում ես քո նմանակը խեղճ,
Եվ նշմարելով նրա մեջ մահվան նշաններն իրավ –
Թախծում դառնորեն;

Եվ խաղում ես դու,
Փորձելով այդպես սուզվել խորքերը ինքնամոռացման,
Բայց խաղդ խաղ չէլավ գիտեսմարմին,
Որ եռանդագին պատրաստվում ես դու ընծայվել Մահին:
Գովեստների և պարսավանքների փրփուրների մեջ
Թպրտում ես դու խնդալով – լալով,
Եվ կրծքիդ միջից երազանքներիդ հրթիռն է սուրում,
Սակայն երկնքից մոխիր է մաղվում
Եվ դու օրեցօր մոխրակույտերն ես կուտակում անդուլ:

Օ՜առավոտյան աշխարհն աստըծու կերպարանքն ունի,
Ու թարմ է այնպեսմաքուր ու անամպ,
Ինչպես արարման առաջին օրը:

Իմ էությունը ուզում եմ տեսնել արևածագի նմանողությամբ:
Եվ տարիներիժամ ու պահերի ցանցում խճճված
Իմ գիտակցության խորքից զատում եմ մարմինս,
Թող նա հեռանա այնտեղ,
Որտեղ վխտում են անքնությունից տռզած մտքերս,
Եվ այն ամենըոր զուր խզբզված ու պահպանված են,–
Դրանք կանչեր են իմաստակորույս
Եվ անարձագանք...

Ես վերհիշում եմ աղոթքը կերկեր
Այն ճգնակենցաղմեծ բանաստեղծի,
Որ մրմնջում էր<<Օ՜Արև արդար,
Թաքցրել ես դու ճշմարտությունը անոթում ոսկե,–
Վերցըրու նրա բերանակալը>>:

Ու ես ամեն օրառավոտների զարթոնքի պահին,
Տարրալուծվելով ճառագայթներում արևածագի,
Աղերսում եմ քեզ<<Արև՜,
Մարմինս ուղարկում եմ քեզհանիր ծածկոցը,
Չէ՞ որ մարմինն այս մանրիկ կայծերից
Արարել է քո լույսը կենսատու,
Նրանում բարի քո էությունն է պահվածԱրեգակ,
Հայացքս մաքո¯ւր թող տեսնի նրան>>:

Իմ հոգու անբիծ ճշմարտությունը
Հողագնդի հետ – դեռ անկերպարան,
Հափշտակված էր քեզանով ու քո մեծ ճշմարտությամբ:
Հզոր Նեղոսի ավազուտներում,
Հիմալայների լեռնաշղթայի լանջերին ճերմակ
Եվ Պարսից ծոցի ափերին ամա,
Ինչ-որ ակնթարթ մարդը ճանաչեց
Իր հրաշագործ էությունը խոր,–
Անշարժ կենտրոնում լուսապսակիդ,–
Եվ հպարտացավ.
<<Մենք որդիներն ենք հավիտենության,
Մենք տեսել ենքթե ինչպես խավարից
Ծագեց մարդը Մեծ – արեգակնադեմ>>:


 



Այն մոլեգին ու հին դարում,
Երբ արարիչնայպանելովավերեց իր ստեղծածը,
Այն օրըերբ նա կորցրեց սահմանները համբերության,
ՔեզԱֆրիկաահեղագոչ օվկիանոսը իր թաթերով
Պոկեց ընդմիշտ հողի կրծքից արևելյան:
Թավ անտառդպահազորի պես աչալուրջ,
Պաշտպանում էր խավարամած զնդանը քո:
Դու մենության մեջ անվրդով,–
Ամբարելով գաղտնիքները անոտնակոխ թավուտներիդ,–
Կարդում էիր գրերը սուրբ հողիջրի ու երկնքի,
Եվ բնության կախարդանքը
Կույր քո հոգում մանտրաներ էր արթնացնում:
Դու ծածկելով խաղերը քո դիմակներով զարհուրազդու,
Ծիծաղեցիր զարհուրանքի վրա թաքուն,
Եվ որպեսզի վանես վախը սրտից մարդու,–
Ավերումի ծիսապարովթմբուկների որոտի տակ
Բորբոքեցիր նրա հոգում ցնորքները վսեմագույն:

Ստվերաշա՜տՔողերի մեջ ստվերների դու չտեսար
Օտարների քամահրական հայացքը մութ:
Գելանքներովշղթաներով ներխուժեցին մարդորսները,
Ում ճանկերը ամուր էինքան՝ գայլերի,
Ում նողկալի գոռոզությունն առավել էր խուլ ու խավար,
Քան արևին անհաս խորքը ջունգլիներիդ:
Քաղաքային հանդերձանքով բարբարոսը սպիտակամորթ
Գազանի պես մերկացնում էր ագահությունը լրբաբար:
Անտառներիդ կածաններով լող էր տալիս
Անարձագանք ձայնը ցավիդ,
Եվ փոշին էր լուռ կլանում արցունքներն ու արյունը քո:
Կեղտագուղձերը եղկելի՝ ելուզակի բիրտ կրունկից,
Հավիտյանս մնացել են որպես խարան անարգանքի
Էջերին քո տարեգրության:

Իսկ ծովերից անդիննրանց քաղաքներում ու գյուղերում,
Կիրակնօրյա ղողանջները զանգակների
Բարեբանում էին անդուլ բարությունը վաղնջական,
Նորածիններն էին խաղում մոր ձեռքերին,
Եվ գեղեցիկն էին անվերջ պոետները փառաբանում:

Սակայն այսօրերբ երկնքում մայրամուտի
Փոթորիկներն են կոկորդից բռնել խաղաղ երեկոյի,
Եվ այրերից գազաններն են դուրս սողոսկել
Ու ոռնոցով վերջն են գուժում ամեն ինչի,
Գոնե հիմաեկբանաստեղծանցիր սահմանը դարերի,
Եվ անարգվածլլկված շեմին մոտենալով,
Ասա<<Ների՜ր>> -
Եվ այդ մաքուրկենտ մի բառով
Թող ավարտվի քո զառանցանքըբարբարոս:


 


 

<<ԵԶՐԻՆ>> (<<ՙՊՐԱՆՏԻԿ>>) գրքից – 1937


 



Աշխարհի պատկերը լուսեղեն պարուրվեց կլանող խավարով
Եվ հուշիկ քայլերով ներս մտավ սուրհանդակը մահվան
Եվ նինջիս բեռան տակ սկսեց իր ծեսը մաքրության
Տանջանքի քացախով լվալով տեսածիրը կենաց:
Երկրից վերպարերի Արքայի բեմեզրին բարձրացավ
Վարագույրը հանկարծ և լույսի ցուցամատը դիպավ 
Խավարին ահարկուԹրթիռը շողերի կայծակի պես ցնցեց 
Մահաշունչ իմ քնի բեկորները հսկա և նինջս ավերեց:
Հեղեղի պարը խենթ հոսանքով իր անզուսպ խուժելով 
Ծանծաղած ու տապից տոչորվող հունի մեջչորացած 
Իմ կուրծքը ողողեցԽավարի խորախոր երակները մեկեն
Առվի պես լցվեցին շիթերով լուսափայլԵվ լույսը շաղախվեց
Խավարինև հոգուս երկնքում սկսվեց անորոշ մի պայքար:
Հանդարտվեց պայքարըԱրթնացավ ուղեղս մթագնած:
Զնդանիս պատերի խուլ օղակն ու մշուշը մեկեն
ՉքացանԵվ ժպտաց վերստին առավոտն անկաշկանդ,
Եվ նոր կյանքը ծնվեց շողերի մեջ պայծառ:
Պատնեշներն անցյալի ժողոված մարմինսոր ծածկել էր ուզում
Ինձանից գալիքը հեռավոր – ծառայել օրերին անցավոր –
Ինքնագո՜հլեռնացած զանգվածով իր հանդերձ,
Ամպիկի պես թեթև հալվե՜ց իմ աչքի դեմ:
Ես գտա ինքս ինձև իսպառ ազատված մարմնական կապանքից
Դեպի լույսն անվախճան ընթացող ուխտավոր մի որպես,
Կաթն-ծիրը թողած ետևումլուծվեցի երկնքում իմ հոգու:

----------------------------------------------------------

Պարերի արքա – Շիվան էում պարըկրոնական պատկերացումների համաձայնհանդիսանում է աշխարհում կատարվող փոփոխոություններինախապատճառը:


 



Ո՜վ իմ անցյալանհաջողա՜կ իմ ուղեկիցթափառում ես դու իմ հետքով:
Ստվերների բազմությունըիմ անպտուղ երազների օթևանից,
Ինձ հետ են միշտ և ձգո՜ւմ ենև ձգում են ինձ դեպի ետ:
Քո սիտարի մեղեդիները հնչում են այնպես աղոտ ու հուսահատ,
Ինչպես մենակ մեղվի բզզոցն անտառի մեջ ծաղկաթափված:
Իմ անցնելիք ճանապարհին պառկում ես դու ստվերի պես,
Ինչպես լեռը մայրամուտինանպարագիծ լույսերի մեջ
Անպարզորոշ ու դեղնաներկՊատառոտի՜ր սարդոստայնը
Ցնորքներիս և ազատի՜ր դու իմ հոգինդուոր Մահից
Գողացել ես ալմաստները տառապանքիս և ծիածանն իմ անկատար
ԵրազներիԴրանք հիմա դու Մահվա՜նը ետ տուր կրկին:
Աշնանային հեռահայաց երկնքի մեջ կապտավճիտ
Հնչեց սրինգը թախծալի – դա մի հավերժ թափառական
Տուն է դառնում առանց բեռի – նրա հետքով ե՜ս եմ գնում:

_____________________________________________________

Սիտար – լարային մատնանվագ երաժշտական գործիք


 



Ամենակործան քո արքայության բանբերըո՜վ Մահ,
Հայտնվեց այնպե՜ս անսպասելիԻնձ քո ահարկու
Գավիթը բերեց – ու ես խավարը տեսա կարկամած:
Մթան շերտերն ու հորձանքը ելմանիմ աչքից թաքուն,
Ծածկեցին լույսը – տիեզերական պսա՜կը փառաց –
Եվ ներսուզվեցիստվերիս քողով աչքս խավարած:
Ես կոչված էիոր ընդերքներից իմ գաղտնածածուկ
Հնչեր հանապազ երգն իմացության և ինձ առնչեր
Ամենապայծառ երկնոլորտներին այս տիեզերքի,
Որ կյանքի բեմին զգամ պոեզիան Բարձրյալն Աստծու,–
Ես հո իզուր չեմ ապրել երգերովծառայել երգին:
Քո գավթում սակայն իմ վինը հպարտ չդարձավ գերին
Քո նոր մեղեդուչլցվեց ցասմամբ համր երգերի,
Չարախնդացող Ահը դարանած չկարողացավ սողոսկել հոգիս...
Ինձ ե՜տ դարձրիրԲայց ճամփեքը մեր կխաչվեն կրկին:
Կգա այդ օրըև ինչպես հյութեղ կաթուկը ծառից,–
Ցնծությամբ լեցուն վինն իմ ծանրացած,–
Կպոկվի հանկարծ հոգնած իմ գրկից,
Եվ ընծաների զամբյուղը կընկնի Աթոռի առաջ Հավերժափառի,–
Եվ կարդարանա այդպես ի վերջոերկրային անթիվ
Այս սահմանների սահմանից անդին
Իմ վերջին ճամփանիմ վերջին իղձը և կանչդ վերջին:


 



Մարում են հերթով լույսերը բեմիԴահլիճը կարծես
Երազ էորից չքվել են անհետ տեսիլքներն ամեն –
Դատարկություն էԽավարի միջից մատը լռության
Նշան է տալիս անառարկելիՀանդարտ է հոգիսԲեմահանդերձս,
Որ ներկայացման սկզբից առաջ ինձ թվացել է կերպավորումիս
Էությունը բունիմաստազրկվեց դահլիճում դատարկ:
Ներկերով պես-պեսփայլով խաբուսիկ և ամեն տեսակ
Շքեղությամբ եմ զարդարել ես ինձ՝ ամբոխի աչքին
ՀաճոյանալովՋնջվեց ամեն ինչ ակնթարթորենու ես ապշեցի
Իմ աներևույթ էության ամբողջ շռայլությունից:
Այդպես աշխարհի ուրվագծերը ավարտին օրվա`
Արևամուտի հուղարկավորման ծեսի ժամանակ
Աղոտանալով ձուլվում են իրարև շռայլորեն երկինքն է բացվում,
Վճիտ երկինքըինքնազմայլված աստղաբույլերի առկայծումներում:


 

<<ՎԵՐՋԻՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>> (<<ՇԵՇ ԼԵՔԽԱ>>) գրքից -1941



Հավերժ հանգստի օվկիանոսն է ինձ կանչում խավարից,
Հեռու է ճամփան, ո՜վ իմ ղեկակալ, նավակս վարիր:
Իմ հավերժական ուղեկի՜ցը լեր, ո՜վ իմ նավավար,
Գիրկդ բա՜ց արա մեկնումիս ժամին:
Դխրուվա-աստղի լուսապսակն ու համընթաց քամին
Մեզ հետ կլինեն անվերջանալի մեր ճանապարհին:

Տե՜ր ազատընծա, հավիտենական դեգերումներիս ընթացքում չարից
Ինձ քո թողությա՜մբ, ողորմածությա՜մբ քո պատսպարիր:

Թող լուծվեն ունայն այս աշխարհի հետ իմ կապերն ամեն,
Որ սուզվեմ գիրկը տիեզերամեծ,
Եվ որ իմ հոգին, թևելով թեթև, անցնի անվարան
Անհայտության մեջ, որ սպասում է առջևում նրան:

-------------------------------------------------------------------------

Թագորը ցանկացել է, որ այս երգը երգվի իր մահվան օրը: Մինչև հիմա, յուրաքանչյուր տարի, օգոստոսի 7-ին, կատարվում է մեծ բանաստեղծի վերջին այս ցանկությունը:

Դխրուվա – բևեռային աստղը, որ հանդիսանում է ճշմարտասիրության, տոկունության, հավատարմության խորհրդանիշը:



Նոր կյանքի համար ահա վերստին մեծ մարդն է ծնվում,
Բերկրանքի դող է սրտերում ամե՜ն փոքրի և մեծի,
Ամե՜ն խոտի մեջ, որ այս երկրային փոշով է սնվում:
Եվ աստվածների աշխարհում ահա գվվում է խեցին,
Աշխարհում մարդկանց գոսերն են զարկում հաղթականորեն,–
Մեծն ծնունդի սրբազան պահն է մոտենում նորեն:
Նորալուսինն է ցնծում – խավարից իր մարտը շահած,
Վարում՝ մթության ընկած բերդերն են ծխում շնչահատ:
Արևագալի լեռան գագաթին
Հնչում է խրոխտ խոսքը ողջերթի.
<<Առա՜ջ, օ՜ն, առա՜ջ դեպի կյանքը նոր>>:
Եվ երկինքներն են դղրդում անդուլ.
<<Փա՜ռք, բյո՜ւր հազար փառք ծնունդին մարդու>>:


 



Իմ ծննդյան օրն այս իմ բաժանման օրը պիտի դառնա:
Ես ուզում եմ, որ գան
Բոլոր բարեկամներն իմ իսկական,
Եվ մոտենան մեկ-մեկ, ձեռքերն իրենց հպեն իմ ձեռքերին սառած:
Որպես սին աշխարհի հրաժեշտի ընծա, որպես սիրո նշան,
Ես կտանեմ նրանց օրհնանքները վերջին, խոսքը կարեկցանքի,
Բարությունը նրանց, որ ուղեկից եղան իմ երկրային կյանքին:
Ճանապարհից առաջ դատարկել եմ ես իմ մախաղն ամբողջապես,
Բաշխել այն ամենը, ինչ ունեցել եմ ես:
Ու թե ի տրիտուր այսօր դեռ ինչ-որ բան հասնում է ինձ –
Թեկուզ մի քիչ ներում, ու սեր` թեկուզ մի քիչ,
Ես կվերցնեմ ինձ հետ վերջին ճանապարհին իմ հողմավար,
Վերջին տոնիս համար, վերջին իմ լաստակով
Նավարկելով դեպի համրությունը խավար:




Իմ այս աչքերը 
Ռուպնարան գետի ափին եմ բացել
Եվ հասկացել եմ,
Որ այս աշխարհը երազ չէ ունայն,
Ու թե երազ է, հարթմնի է այն:
Իմ կերպարանքը – Աստծուց փոխառյալ –
Տեսա գրերում իմ կարմիր արյան:
Եվ ճանաչեցի այդպես ինքս ինձ:
Որ ապրում եմ ես – զգացի ցավից,
Տառապանքներից զգացի միայն իմ մարդ – ությունը:
Չէ որ դաժան է ճշմարտությունը,
Ու ես սիրեցի դաժանությունը նրա անխնա
Հենց այն պատճառով, որ այն երբևէ չի խաբում բնավ:
Այս կյանքը ցավի՜ ծառայություն է – հանուն ճշմարտի –
Որ ամեն գնով ճանաչես դու այն և չվախենա՜ս նրա պատկերից,
Որ հանգչես ի Տեր – առա՜նց պարտքերի:


 



Ճանապարհները արարածներիդ խճողել ես դու
Պաճուճազարդված ու քիմքիդ հաճո
Ցանցով խաբկանքի,–
Ո՜վ խաբեպատիր:
Դու կեղծ հավատի
Որոգայթներ ես հյուսել հմտորեն ճամփեքին կյանքի,
Կանխորոշելով, որ մենք պատրանքը պաշտենք ծնկաչոք,
Եվ մինչև անգամ քո գիշերային մթան փեշի տակ
Թաքնվել գոնե մեզ չթողեցիր:
Այն ուղին շիտակ,
Որ քո մոլորյալ այս մոլորակն է ցուցանում մեծին, –
սրտի ճամփան է նրա հավաստի,–
Թափանցիկ է այն և պարզ է հավետ,
Եվ ճառագում է լույսով հավատի՝
Մշտնջենական, անխորտակելի ու երանավետ:
Թող որ այն տեսքից ոլոր-մոլոր է, բայց անշեղ է այն,
Եվ դրանում է հպարտությունն ու ուժը մեծության:
Անհաջողակ են անվանում մեծին, խաբված, և սակայն
Ճշմարտությունը գտնում է նա իր սեփական սրտում՝
Ողողված լույսով իր անապական:

Ուրեմն էլ ի՞նչը կարող է նրան մատնել խաբկանքի:
Չէ՞ որ նա վերջին իր ընծան անգին
Բերում է սիրով՝
Ամփոփած հոգու իր գաղտնարանում,
Եվ քո ձեռքերից
Հավերժ հանգստի իր իրավունքը նա է ստանում,
Ով ընդունակ է հաղթահարելու և չդառնալու խաբկանքի գերին:


 


<<ԿԱՅԾԵՐ>> (<<ՍՊՀՈՒԼԻՆԳՈ>>) գրքից – 1945


 



Ամպերը գրեր են 
նկարում երկնքում,
Եվ սակայն նրանց տակ 
անուններ չեն կնքում:




Իր գեղեցկության մասին չգիտի 
և ոչ մի ծաղիկ,
Եվ այն, ինչ հեշտ է ձեռք բերել կյանքում,
վերադարձընել նա չի հապաղի:


 



Գիշերով աստղերն իրար ականջի
ինչ-որ բաներ են շշնջում վերում,
Նրանց բառերը ծաղկում են հետո
անտառների մեջ և արոտներում:


 



Խռովյալ հոգիներն ափերի իրարից բաժանված անապատ են երկու,
Եվ ծովը – մեջտեղում – անհատակ ցավերի ողբերգու:


 



Այն պատերազմը, ուր եղբայրներն են ճակատ – ճակատի,
Տերն անիծում է հազարապատիկ:


 



Քամին հարցըրեց. <<Ո՞րն է, լոտոս,
էությունը քո, գաղտնիքն անտես>>:
Եվ լոտոսն ասաց. <<Դա այն է հենց,
որ ինձ համար էլ գաղտնիք եմ ես>>:




Մեծ գործը ինքն է իր ուսերին 
տանում ծանրումեծ իր բեռը միշտ,
Մեծ պատուհասը ինքն է իր մեջ 
հեզությամբ կրում ամեն մի վիշտ,
Մանր գործերի բեռն է դաժան, 
որ հալածում է մեզ անխնա,
Ազատում չկա ձեռքից նրա, 
չկա փրկության ոչ մի հնար:


 



Երբ ընդվզեցի,
Տերն ինձ հարգեց,
Երբ ոտքերն ընկա,
Ինձ անարգեց:



Մուտքը և ելքը դարպասով են նույն,
էլ ի՞նչ ես նայում աչքերով սառած,
Թե ելքի ուղին փակված է արդեն,
ուրեմն մուտքը փակ է քո առաջ:


 



Մեր հանդիպման պահին
քո աչքերից մոլոր
Արտասուքներ էին
հոսում գլոր-գլոր,
Իսկ բաժանման օրը,
երբ սրտերն են լալիս,
Ես վերստին տեսա
դեմքը քո ժպտալիս:


 




Լուսաստղը ծագեց, ու տաք ժպիտից
ցնծությամբ լցվեց ողջ տիեզերքը,
Եվ վերջին էջում մթան մատյանի
գրվեց լուսայգի ողջույնի երգը:

 

 

 

Լուրեր

ՆՈՐ ԳԻՐՔ. «Տեքստ և մեկնություն»

19.11.2014 13:38
  Այս տարվա երկրորդ կիսամյակում լույս է ընծայել գրականագետ, քննադատ-տեսաբան, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Նաիրա Համբարձումյանի «Տեքստ և մեկնություն» վերնագրով գրականագիտական հոդվածների և ուսումնասիրությունների ժողովածուն: Գիրքում զետեղված երկու բաժիններում’ «Տեքստ և մեկնություն» ,...

Մեր այցելուներին

14.08.2014 15:03
Կայքում կարող եք գտնել և ծանոթանալ ինչպես հայ դասականների, այնպես էլ շնորհալի ժամանակակից ստեղծագործողների աշխատանքներից:

Բացվել է մեր նոր կայքը

14.08.2014 15:02
Նիդերլանդական Օրագիրը  հիմնական էջից բացի mamul.am-ում ունի երկու առանձին գրական հավելվածներ' «Նիդերլանդական Օրագիր» գրական էջը և «Գրական չորեքշաբթի» էջը: Այս 2 էջերից յուրաքանչյուրն ունի իր ծրագրերն ու նպատակները: Ամեն դեպքում այստեղ կարող եք կարդալ երկու հավելվածների նյութերից: